BTI Studios integritetspolicy - BTI Studios

DUBBNING

Vi producerar över 30 000 dubbningstimmar om året och är alltid lika punktliga med våra leveranser.

UNDERTEXTNING

Sammanlagt har vi över 500 anställda på våra 22 globala anläggningar och samarbetar med över 4 000 frilansare som utför översättningar till fler än 80 språk.

TILLGÄNGLIGHETSTJÄNSTER

Vi är experter på syntolkning och undertexter för döva och hörselskadade och har över 20 års erfarenhet av att arbeta med tillgänglighetstjänster.

LOKALISERING AV MULTIMEDIA

Våra experter på multimedialokalisering hjälper företag med bearbetning av företagspresentationer och fortbildningsmaterial.

BTI Studios integritetspolicy

I följande integritetsmeddelande beskrivs de integritetsregler
som gäller för (www.btistudios.com).
Följande integritetsmeddelande gäller
enbart information som samlats in via denna webbsida.
Den upplyser våra besökare om följande:

"1. Vilka personliga data som samlas in via webbsidan,
hur de används och med vilka de kan komma att delas."
2. Vilka valmöjligheter du har angående användandet av din information.
3. Vilka säkerhetsåtgärder som vidtas för att skydda dig från otillåten användning av din information.
4. Hur du kan rätta till eventuella felaktigheter gällande din information.

Insamling, användning och delning av information
Vi är de enda som äger informationen som samlas in på denna webbplats. Vi har endast tillgång till/ samlar endast in information som du frivilligt gett oss via e-post eller annan form av direktkontakt. Vi varken säljer eller på annat sätt överför denna information till tredje part. Vi kommer att använda din information i syfte att kontakta dig angående ditt ärende. Vi kommer inte att dela din information med tredje part utanför vår organisation, förutom när det krävs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande gentemot dig, till exempel när vi utför en orderleverans. Om du inte har undanbett dig detta kan vi komma att kontakta dig via e-post för att berätta om specialerbjudanden, nya produkter eller tjänster, eller förändringar i denna integritetspolicy.
Din tillgång till och kontroll över din information
Du kan när som helst be oss att avstå från att kontakta dig. Du kan när som helst göra följande genom att kontakta oss via den e-postadress eller det telefonnummer som finns angivet på vår webbplats: ·     Kontrollera om vi har information om dig, och i så fall vilken sort. ·     Ändra/korrigera den information vi har om dig. ·     Be oss radera all information vi har om dig. ·     Meddela oss om du har betänkligheter angående vår användning av din information.
Säkerhet
Vi vidtar säkerhetsåtgärder för att skydda din information. När du överlämnar känslig information via webbsidan är din information skyddad både online och offline. Närhelst vi samlar in känslig information (exempelvis betalkortsinformation) krypteras denna information och förmedlas till oss på ett säkert sätt. Du kan enkelt kontrollera detta genom att titta efter hänglåsikonen samt bokstavskombinationen https i början av webbsidans adressfält. Vi använder kryptering för att skydda känslig information som överförs via internet, men vi skyddar även din information offline. Endast anställda som behöver informationen för att utföra en specifik uppgift (till exempel fakturering eller kundservice) får tillgång till privat information. De datorer/servrar i och på vilka vi lagrar privat information förvaras i en säker miljö. Om du anser att vi inte efterlever denna integritetspolicy, kontakta oss genast via telefon +44 207 4405400 eller e-post enquiries@btistudios.com