Polityka prywatności BTI Studios - BTI Studios

DUBBING

Produkujemy ponad 30 tys. godzin dubbingu rocznie. Naszą pracę wykonujemy zawsze na czas.

NAPISY

Zatrudniamy ponad 500 osób w 22 oddziałach lokalnych. Współpracujemy z ponad 4 tysiącami tłumaczy, którzy wykonują przekłady na ponad 80 języków.

DOSTĘPNOŚĆ

Jesteśmy specjalistami w zakresie audiodeskrypcji oraz napisów dla niesłyszących i słabosłyszących. Posiadamy ponaddwudziestoletnie doświadczenie w usługach dostępności.

LOKALIZACJA MULTIMEDIÓW

Jako specjaliści w zakresie lokalizacji z przyjemnością zajmiemy się zarządzaniem treściami e-learningowymi, wewnętrznymi materiałami firmy oraz materiałami szkoleniowymi.

Polityka prywatności BTI Studios

Niniejsza Polityka prywatności opisuje zasady zachowania prywatności stosowane na stronie (www.btistudios.com). Ma ona zastosowanie wyłącznie do informacji gromadzonych w ramach działania niniejszej strony. Są w niej zawarte następujące informacje:

1.     Jakie dane osobowe są gromadzone za pośrednictwem strony, w jaki sposób są one wykorzystywane i komu mogą zostać udostępnione.
2.     Jakie możliwości ma użytkownik, jeśli chodzi o wykorzystywanie jego danych.
3.     Procedury bezpieczeństwa chroniące przed nadużyciem danych.
4.     Informacje na temat poprawiania nieścisłości w podanych danych.

Gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie informacji
BTI Studios jest wyłącznym administratorem informacji zgromadzonych w ramach użytkowania niniejszej strony. Posiadamy dostęp do danych i gromadzimy wyłącznie te dane, które użytkownik dobrowolnie przekazuje nam drogą elektroniczną lub w inny bezpośredni sposób. Dane te nie podlegają sprzedaży ani użyczeniu. Zostaną one przez nas wykorzystane wyłącznie w celu skontaktowania się z użytkownikiem w sprawie, w której nawiązał on kontakt z nami. Dane nie zostaną udostępnione żadnej stronie trzeciej spoza naszej firmy, o ile nie będzie to konieczne do realizacji projektu, np. do złożenia zamówienia. O ile użytkownik nie wyrazi sprzeciwu, będziemy się z nim kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu przedstawienia ofert specjalnych, nowych produktów i usług oraz poinformowania o zmianach w niniejszej Polityce prywatności.
Dostęp do informacji i kontrola nad nimi
Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na kontakt z naszej strony. Użytkownik może w dowolnym momencie skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie (dane kontaktowe podano na stronie) i: ·       dowiedzieć się, jakie jego dane posiadamy (o ile dotyczy). ·       zmienić/skorygować posiadane przez nas dane. ·       zażądać usunięcia posiadanych przez nas danych. ·       przedstawić swoje wątpliwości na temat wykorzystywania przez nas danych.
Bezpieczeństwo
Dokładamy wszelkich starań, aby jak najlepiej chronić dane użytkowników. Dane wrażliwe podawane za pośrednictwem niniejszej strony są chronione zarówno online, jak i offline. Ilekroć gromadzimy dane wrażliwe (np. dane kart kredytowych), są one szyfrowane i przekazywane nam w sposób bezpieczny. Można to sprawdzić szukając ikonki kłódki w polu adresu lub skrótu „https” na początku adresu strony internetowej. Choć szyfrowanie jest stosowane w celu chronienia danych wrażliwych przekazywanych nam przez użytkowników online, chronimy te dane również offline. Do danych osobowych mają dostęp wyłącznie pracownicy BTI Studios, którym informacje te potrzebne są do wykonania konkretnego zadania (np. w celach rozliczeniowych lub obsługowych). Komputery/serwery, na których przechowujemy dane osobowe, znajdują się w bezpiecznym środowisku. Jeżeli zdaniem użytkownika nie przestrzegamy postanowień niniejszej Polityki prywatności, prosimy o bezzwłoczny kontakt telefoniczny pod numerem +44 207 4405400 lub drogą elektroniczną pod adresem enquiries@btistudios.com.