DYBIO

Rydym ni'n cynhyrchu 30,000 o oriau wedi'u dybio bob blwyddyn. Cadw amser, ar amser, bob amser.

ISDEITLO

Rydym ni'n cyflogi dros 500 o aelodau staff mewnol yn ein 22 swyddfa ledled y byd, ac rydym ni'n gweithio gyda dros 4,000 o gyfieithwyr sy'n isdeitlo mewn dros 80 o ieithoedd.

MYNEDIAD

Rydym ni'n arbenigo mewn darparu disgrifiadau fideo ac isdeitlau i bobl fyddar a thrwm eu clyw. Mae gennym dros 20 mlynedd o brofiad o wasanaethau mynediad.

LLEOLEIDDIO AML-GYFRWNG

Mae ein tîm lleoleiddio aml-gyfrwng arbenigol yn barod i reoli eich cynnwys corfforaethol, hyfforddiant ac e-ddysgu.

ACTORION LLAIS

Mae BTI Studios yn falch o fod yn un o'r cwmnïau lleoleiddio mwyaf sy'n arbenigo mewn gwasanaethau trosleisio. O ganlyniad i'n stiwdios mewnol niferus ledled Ewrop, Asia ac UDA, gallwn recordio troslais o ansawdd uchel ar gyfer amrywiaeth o wahanol gynyrchiadau.

Rydym ni bob amser yn chwilio am actorion llais sy'n dod â'u doniau unigryw i'r gwaith. Rydym ni'n credu bod amrywiaeth yn y diwydiant trosleisio yn bwysig, felly os oes gennych chi ddiddordeb mewn cydweithio â ni ar ein prosiectau yn y dyfodol, llenwch y ffurflen isod!

[recaptcha]