DYBIO

Rydym ni'n cynhyrchu 30,000 o oriau wedi'u dybio bob blwyddyn. Cadw amser, ar amser, bob amser.

ISDEITLO

Rydym ni'n cyflogi dros 500 o aelodau staff mewnol yn ein 22 swyddfa ledled y byd, ac rydym ni'n gweithio gyda dros 4,000 o gyfieithwyr sy'n isdeitlo mewn dros 80 o ieithoedd.

MYNEDIAD

Rydym ni'n arbenigo mewn darparu disgrifiadau fideo ac isdeitlau i bobl fyddar a thrwm eu clyw. Mae gennym dros 20 mlynedd o brofiad o wasanaethau mynediad.

LLEOLEIDDIO AML-GYFRWNG

Mae ein tîm lleoleiddio aml-gyfrwng arbenigol yn barod i reoli eich cynnwys corfforaethol, hyfforddiant ac e-ddysgu.

PARTNERIAID

Mae BTI Studios yn falch o fod yn un o'r cwmnïau lleoleiddio mwyaf sy'n arbenigo mewn trosleisio, dybio, isdeitlo a gwasanaethau mynediad. Gyda dros 24 o gyfleusterau lleol wedi'u lleoli'n fyd-eang ar draws Asia, Ewrop a'r Amerig, rydym ni'n credu'n gryf mewn cadw presenoldeb rhyngwladol eang.

Rydym ni bob amser yn awyddus i ehangu a sefydlu perthnasoedd newydd, felly os oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn bartner i ni, llenwch y ffurflen isod!

[recaptcha]