DYBIO

Rydym ni'n cynhyrchu 30,000 o oriau wedi'u dybio bob blwyddyn. Cadw amser, ar amser, bob amser.

ISDEITLO

Rydym ni'n cyflogi dros 500 o aelodau staff mewnol yn ein 22 swyddfa ledled y byd, ac rydym ni'n gweithio gyda dros 4,000 o gyfieithwyr sy'n isdeitlo mewn dros 80 o ieithoedd.

MYNEDIAD

Rydym ni'n arbenigo mewn darparu disgrifiadau fideo ac isdeitlau i bobl fyddar a thrwm eu clyw. Mae gennym dros 20 mlynedd o brofiad o wasanaethau mynediad.

LLEOLEIDDIO AML-GYFRWNG

Mae ein tîm lleoleiddio aml-gyfrwng arbenigol yn barod i reoli eich cynnwys corfforaethol, hyfforddiant ac e-ddysgu.

ISDEITLWYR LLAWRYDD

Mae BTI Studios yn falch o fod yn un o'r cwmnïau lleoleiddio mwyaf sy'n arbenigo mewn isdeitlo cyfieithu. Mae hyn o ganlyniad i'n tîm gwych o dros 4,000 o gyfieithwyr ieithyddol sy'n isdeitlo i dros 80 o ieithoedd.

Rydym ni bob amser yn chwilio am isdeitlwyr llawrydd talentog i ymuno â'n timau rhyngwladol. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cydweithio â ni ar ein prosiectau yn y dyfodol, llenwch y ffurflen isod!


Yes No
[recaptcha]