DYBIO

Rydym ni'n cynhyrchu 30,000 o oriau wedi'u dybio bob blwyddyn. Cadw amser, ar amser, bob amser.

ISDEITLO

Rydym ni'n cyflogi dros 500 o aelodau staff mewnol yn ein 22 swyddfa ledled y byd, ac rydym ni'n gweithio gyda dros 4,000 o gyfieithwyr sy'n isdeitlo mewn dros 80 o ieithoedd.

MYNEDIAD

Rydym ni'n arbenigo mewn darparu disgrifiadau fideo ac isdeitlau i bobl fyddar a thrwm eu clyw. Mae gennym dros 20 mlynedd o brofiad o wasanaethau mynediad.

LLEOLEIDDIO AML-GYFRWNG

Mae ein tîm lleoleiddio aml-gyfrwng arbenigol yn barod i reoli eich cynnwys corfforaethol, hyfforddiant ac e-ddysgu.

GWEITHIO GYDA BTI

Ers lansio ym 1995, mae tîm BTI Studios bellach yn cynnwys 500 o
aelodau staff, ac mae’n tyfu, gyda 24 o swyddfeydd lleol ledled Ewrop, Asia a’r Amerig. Bydd swyddi gwag yn y timau Gwerthu, Rheoli Cleientiaid, Cyfieithu ac Amserlennu’n cael eu rhestru islaw ar y dudalen hon, a gallwch eu hidlo yn ôl rhanbarth. Gallwch ein dilyn ni ar LinkedIn, Twitter ac Instagram am ddiweddariadau uniongyrchol ar swyddi gwag.

Os ydych chi’n isdeitlwr neu’n actor troslais sy’n awyddus i ymuno â’n tîm neu’n werthwr sydd â diddordeb mewn bod yn bartner i ni, dewiswch yr opsiwn gohebu isod. Byddwn yn gwneud ein gorau glas i ymateb. Fodd bynnag, dylech nodi, oherwydd y nifer uchel o ymgeiswyr, efallai na fydd modd i ni ymateb i’r rheiny sy’n aflwyddiannus bob amser.