DYBIO

Rydym ni'n cynhyrchu 30,000 o oriau wedi'u dybio bob blwyddyn. Cadw amser, ar amser, bob amser.

ISDEITLO

Rydym ni'n cyflogi dros 500 o aelodau staff mewnol yn ein 22 swyddfa ledled y byd, ac rydym ni'n gweithio gyda dros 4,000 o gyfieithwyr sy'n isdeitlo mewn dros 80 o ieithoedd.

MYNEDIAD

Rydym ni'n arbenigo mewn darparu disgrifiadau fideo ac isdeitlau i bobl fyddar a thrwm eu clyw. Mae gennym dros 20 mlynedd o brofiad o wasanaethau mynediad.

LLEOLEIDDIO AML-GYFRWNG

Mae ein tîm lleoleiddio aml-gyfrwng arbenigol yn barod i reoli eich cynnwys corfforaethol, hyfforddiant ac e-ddysgu.

ISDEITLO CYFIEITHU

Y broses o drosi'r dialog llafar yn destun ysgrifenedig ar y sgrin. Trwy ein tîm medrus ac ymroddedig o gyfieithwyr a'n llif gwaith llyfn, rydym yn darparu'r gwasanaeth mwyaf cost effeithiol ac effeithlon ar y farchnad i'n cleientiaid.

Gwybodaeth Leol – Effeithlonrwydd Byd-eang

Rydym ni’n unigryw. Fel un o’r unig gwmnïau lleoleiddio sy’n berchen ar leoliadau swyddfa a’u gweithredu, mae gennym ni dros 500 o staff mewnol ymroddedig sy’n deall eu marchnadoedd lleol. Gan gyfuno hyn â’n hofferyn rheoli llif gwaith, BTI Hive, mae’n ein galluogi i gyflwyno’r gwasanaeth fersiynau aml-iaith gorau a mwyaf dibynadwy. Dyma pam rydym ni’n lleoleiddio i ddim llai na 80 o ieithoedd bob dydd. Yn BTI Studios, rydym ni’n hyfforddi ein staff i’r safon uchaf posibl, ac yn cyflogi’r cyfieithwyr ieithyddol cymwys gorau yn y diwydiant. Mae ein hisdeitlwyr cyfieithu’n arbenigwyr yn eu meysydd iaith.

Sut ydym ni’n Isdeitlo trwy Gyfieithu?

Mae isdeitlo cyfieithu’n golygu llawr mwy na chyfieithu sgript ffilm gair am air. Mae’n rhaid i gyfieithydd ddeall y cynnwys y mae’n gweithio arno, cadw ystyr a chyd-destun y fersiwn gwreiddiol a chyfleu hynny mewn iaith arall.

[recaptcha]