DYBIO

Rydym ni'n cynhyrchu 30,000 o oriau wedi'u dybio bob blwyddyn. Cadw amser, ar amser, bob amser.

ISDEITLO

Rydym ni'n cyflogi dros 500 o aelodau staff mewnol yn ein 22 swyddfa ledled y byd, ac rydym ni'n gweithio gyda dros 4,000 o gyfieithwyr sy'n isdeitlo mewn dros 80 o ieithoedd.

MYNEDIAD

Rydym ni'n arbenigo mewn darparu disgrifiadau fideo ac isdeitlau i bobl fyddar a thrwm eu clyw. Mae gennym dros 20 mlynedd o brofiad o wasanaethau mynediad.

LLEOLEIDDIO AML-GYFRWNG

Mae ein tîm lleoleiddio aml-gyfrwng arbenigol yn barod i reoli eich cynnwys corfforaethol, hyfforddiant ac e-ddysgu.

Lleoleiddio eich fideos marchnata

Wrth i'r byd leihau ac wrth i globaleiddio dyfu, mae angen sicrhau bod eich cynnwys ar gael mewn nifer o ieithoedd yn gyflym. Rydych chi wedi gweithio'n galed i adeiladu eich brand, a gallwn ni sicrhau bod eich negeseuon yn gwbl addas ar gyfer unrhyw wlad a llwyfan yr ydych chi eisiau ei chyrraedd trwy ein gwasanaethau isdeitlo, troslais a lleoleiddio graffeg.


[recaptcha]