DYBIO

Rydym ni'n cynhyrchu 30,000 o oriau wedi'u dybio bob blwyddyn. Cadw amser, ar amser, bob amser.

ISDEITLO

Rydym ni'n cyflogi dros 500 o aelodau staff mewnol yn ein 22 swyddfa ledled y byd, ac rydym ni'n gweithio gyda dros 4,000 o gyfieithwyr sy'n isdeitlo mewn dros 80 o ieithoedd.

MYNEDIAD

Rydym ni'n arbenigo mewn darparu disgrifiadau fideo ac isdeitlau i bobl fyddar a thrwm eu clyw. Mae gennym dros 20 mlynedd o brofiad o wasanaethau mynediad.

LLEOLEIDDIO AML-GYFRWNG

Mae ein tîm lleoleiddio aml-gyfrwng arbenigol yn barod i reoli eich cynnwys corfforaethol, hyfforddiant ac e-ddysgu.

Addysgu eich gweithlu

Trwy leoleiddio eich deunyddiau e-ddysgu a hyfforddiant,
byddwch yn addysgu eich cydweithwyr ledled y byd. Mae BTI Studios yn sicrhau cyfieithiadau o ansawdd uchel trwy weithio gyda'n cyfleusterau lleol yn y tiriogaethau. Gyda 24 o gyfleusterau yn fyd-eang a 500 o aelodau staff, mae gennym ni'r arbenigedd a'r wybodaeth dechnegol sydd eu hangen er mwyn lleoleiddio eich cynnwys e-ddysgu. Rydym ni'n darparu gwasanaethau trosleisio, isdeitlo, disgrifiadau sain a lleoleiddio graffeg mewn dros 80 o ieithoedd.


[recaptcha]