DYBIO

Rydym ni'n cynhyrchu 30,000 o oriau wedi'u dybio bob blwyddyn. Cadw amser, ar amser, bob amser.

ISDEITLO

Rydym ni'n cyflogi dros 500 o aelodau staff mewnol yn ein 22 swyddfa ledled y byd, ac rydym ni'n gweithio gyda dros 4,000 o gyfieithwyr sy'n isdeitlo mewn dros 80 o ieithoedd.

MYNEDIAD

Rydym ni'n arbenigo mewn darparu disgrifiadau fideo ac isdeitlau i bobl fyddar a thrwm eu clyw. Mae gennym dros 20 mlynedd o brofiad o wasanaethau mynediad.

LLEOLEIDDIO AML-GYFRWNG

Mae ein tîm lleoleiddio aml-gyfrwng arbenigol yn barod i reoli eich cynnwys corfforaethol, hyfforddiant ac e-ddysgu.

Chwarae gemau mewn unrhyw iaith

Gallwch wella profiadau pobl o chwarae gemau a chyrraedd
cynulleidfa ehangach trwy leoleiddio'r lleisiau a'r graffeg yn eich gêm. Gall BTI Studios ddelio ag unrhyw lwyfan gemau, a darparu'r holl wasanaethau angenrheidiol i ddod â'ch gemau'n fyw i gynulleidfaoedd ledled y byd.

Rydym ni'n darparu popeth o gyfieithu gemau'n greadigol i
ddylunio sain a recordio actorion llais. Ni waeth beth yw maint eich gêm, gallwch ymddiried ynom ni i'ch helpu chi i ganfod chwaraewyr newydd mewn unrhyw farchnad.


[recaptcha]