DYBIO

Rydym ni'n cynhyrchu 30,000 o oriau wedi'u dybio bob blwyddyn. Cadw amser, ar amser, bob amser.

ISDEITLO

Rydym ni'n cyflogi dros 500 o aelodau staff mewnol yn ein 22 swyddfa ledled y byd, ac rydym ni'n gweithio gyda dros 4,000 o gyfieithwyr sy'n isdeitlo mewn dros 80 o ieithoedd.

MYNEDIAD

Rydym ni'n arbenigo mewn darparu disgrifiadau fideo ac isdeitlau i bobl fyddar a thrwm eu clyw. Mae gennym dros 20 mlynedd o brofiad o wasanaethau mynediad.

LLEOLEIDDIO AML-GYFRWNG

Mae ein tîm lleoleiddio aml-gyfrwng arbenigol yn barod i reoli eich cynnwys corfforaethol, hyfforddiant ac e-ddysgu.

Dybio

Y broses o leoleiddio dialog ffilm o un iaith i'r llall. Swnio'n gymhleth? Mae gan ein timau creadigol a thalentog flynyddoedd lawer o brofiad, ac maen nhw'n ymrwymo i ddod â'ch cynnwys yn fyw i gynulleidfaoedd ym mhedwar ban byd

Gwybodaeth Leol – Effeithlonrwydd Byd-eang

Mae BTI Studios yn gwmni sy’n tyfu ac yn parhau i agor mwy o swyddfeydd wrth i ni ehangu’n fyd-eang. Mae perchnogi a gweithredu 24 o stiwdios dybio ledled y byd yn golygu y gallwn ddarparu fersiynau wedi’u dybio o ansawdd uchel i gleientiaid mewn unrhyw iaith, gan sicrhau bod eu cynnwys yn ddiogel. Rydym yn eich helpu i lywio penderfyniadau creadigol a rheoli ansawdd yn lleol i sicrhau bod y gwaith dybio wedi’i leoleiddio’n berffaith. Rydym ni’n gweithio gyda’r talentau llais gorau yn y diwydiant i sicrhau y bydd eich cynnwys yn disgleirio mewn unrhyw iaith.

Creu Darn Gwreiddiol Newydd

Rydym ni’n ystyried dybio yn gelfyddyd sy’n dod â’ch cynnwys yn fyw i gynulleidfaoedd mewn tiriogaethau newydd, gan greu trac dybio newydd wedi’i gyfieithu sy’n adlewyrchu’r gwreiddiol yn berffaith.

Beth am fanylu ymhellach?


[recaptcha]