DYBIO

Rydym ni'n cynhyrchu 30,000 o oriau wedi'u dybio bob blwyddyn. Cadw amser, ar amser, bob amser.

ISDEITLO

Rydym ni'n cyflogi dros 500 o aelodau staff mewnol yn ein 22 swyddfa ledled y byd, ac rydym ni'n gweithio gyda dros 4,000 o gyfieithwyr sy'n isdeitlo mewn dros 80 o ieithoedd.

MYNEDIAD

Rydym ni'n arbenigo mewn darparu disgrifiadau fideo ac isdeitlau i bobl fyddar a thrwm eu clyw. Mae gennym dros 20 mlynedd o brofiad o wasanaethau mynediad.

LLEOLEIDDIO AML-GYFRWNG

Mae ein tîm lleoleiddio aml-gyfrwng arbenigol yn barod i reoli eich cynnwys corfforaethol, hyfforddiant ac e-ddysgu.

PENAWDAU CAEEDIG AC ISDEITLAU I BOBL FYDDAR A THRWM EU CLYW

Sicrhewch fod eich cynnwys yn hygyrch i bobl fyddar neu drwm eu clyw gyda'n gwasanaethau penawdau caëedig ac isdeitlau

Penawdau? Mae’n hawdd i ni!

Mae ein timau penawdau yn angerddol dros gyflwyno eich cynnwys i gynulleidfaoedd eang. Rydym ni’n defnyddio’r dechnoleg isdeitlo a phenawdau ddiweddaraf i bobl fyddar a thrwm eu clyw i sicrhau ein bod yn cyflwyno’r ffeiliau penawdau ac isdeitlau ar amser ac yn unol â’r fanyleb. Rydym ni’n gweithio gyda phob fformat a gallwn ddarparu penawdau mewn unrhyw iaith.

Beth yw Penawdau Caeedig ac Isdeitlo i Bobl Fyddar a Thrwm eu Clyw?

Mae isdeitlo a phenawdau caeedig i bobl fyddar a thrwm eu clyw yn amrywiadau ar yr un math o isdeitlo sydd eu hangen er mwyn galluogi’r gynulleidfa fyddar i fwynhau eich cynyrchiadau’n llawn. Mae ein hisdeitlwyr arbenigol yn derbyn hyfforddiant cynhwysfawr i ddysgu sut i greu isdeitlau ar gyfer pobl sydd â nam ar eu clyw i sicrhau bod y gwylwyr yn cael y profiad cyflawn wrth wylio eich cynnwys.  

[recaptcha]