DYBIO

Rydym ni'n cynhyrchu 30,000 o oriau wedi'u dybio bob blwyddyn. Cadw amser, ar amser, bob amser.

ISDEITLO

Rydym ni'n cyflogi dros 500 o aelodau staff mewnol yn ein 22 swyddfa ledled y byd, ac rydym ni'n gweithio gyda dros 4,000 o gyfieithwyr sy'n isdeitlo mewn dros 80 o ieithoedd.

MYNEDIAD

Rydym ni'n arbenigo mewn darparu disgrifiadau fideo ac isdeitlau i bobl fyddar a thrwm eu clyw. Mae gennym dros 20 mlynedd o brofiad o wasanaethau mynediad.

LLEOLEIDDIO AML-GYFRWNG

Mae ein tîm lleoleiddio aml-gyfrwng arbenigol yn barod i reoli eich cynnwys corfforaethol, hyfforddiant ac e-ddysgu.

"RYDYM NI'N DARPARU GWASANAETHAU LLEOLEIDDIO I UNRHYW IAITH AC AR GYFER UNRHYW LWYFAN"

GET IN TOUCH

GWASANAETHAU HEB EU TEBYG

Yn BTI Studios, rydym ni’n sylweddoli bod gwasanaethau lleoleiddio a mynediad yn rhan fechan o’ch proses ôl-gynhyrchu neu eich strategaeth lansio, ac efallai nad ydych chi wedi comisiynu gwasanaeth o’r fath yn y gorffennol.

Dyma pam rydym ni’n rhoi arweiniad i’n cleientiaid bob cam o’r ffordd, o gyllideb i gyflenwi.

Mae ein gweithwyr yn teimlo’n angerddol dros eu crefft, ac maen nhw’n ymfalchïo mewn rhoi’r cyngor gorau ar fersiynau wedi’u lleoleiddio i sicrhau bod pobl yn deall ac yn mwynhau eich cynnwys ym mhedwar ban byd.

EIN GWASANAETHAU

Mae ein rhwydwaith o gyfleusterau lleol dan berchnogaeth lawn <br /> mewn 24 o leoliadau yn ein galluogi ni i gynnig cannoedd ar filoedd o oriau o wasanaethau dybio, isdeitlo a disgrifiadau sain bob blwyddyn

DYBIO

Rydym ni'n cynhyrchu 30,000 o oriau wedi'u dybio bob blwyddyn. Cadw amser, ar amser, bob amser.

ISDEITLO

Rydym ni'n cyflogi dros 500 o aelodau staff mewnol yn ein 22 swyddfa ledled y byd, ac rydym ni'n gweithio gyda dros 4,000 o gyfieithwyr sy'n isdeitlo mewn dros 80 o ieithoedd.

MYNEDIAD

Rydym ni'n arbenigo mewn darparu disgrifiadau fideo ac isdeitlau i bobl fyddar a thrwm eu clyw. Mae gennym dros 20 mlynedd o brofiad o wasanaethau mynediad.

LLEOLEIDDIO AML-GYFRWNG

Mae ein tîm lleoleiddio aml-gyfrwng arbenigol yn barod i reoli eich cynnwys corfforaethol, hyfforddiant ac e-ddysgu.


[recaptcha]