DYBIO

Rydym ni'n cynhyrchu 30,000 o oriau wedi'u dybio bob blwyddyn. Cadw amser, ar amser, bob amser.

ISDEITLO

Rydym ni'n cyflogi dros 500 o aelodau staff mewnol yn ein 22 swyddfa ledled y byd, ac rydym ni'n gweithio gyda dros 4,000 o gyfieithwyr sy'n isdeitlo mewn dros 80 o ieithoedd.

MYNEDIAD

Rydym ni'n arbenigo mewn darparu disgrifiadau fideo ac isdeitlau i bobl fyddar a thrwm eu clyw. Mae gennym dros 20 mlynedd o brofiad o wasanaethau mynediad.

LLEOLEIDDIO AML-GYFRWNG

Mae ein tîm lleoleiddio aml-gyfrwng arbenigol yn barod i reoli eich cynnwys corfforaethol, hyfforddiant ac e-ddysgu.

GWLAD PWYL – WARSAW

Chocimska 6 00-791 Warszawa

Maria Słomkowska

Managing Director, CEE

T: +48 225 470 260

Mae BTI Studios Warsaw wedi bod yn y farchnad glyweledol ers diwedd y nawdegau. Mae ein cyfleuster 1000 metr sgwâr wedi’i leoli ym Mokotow, ac mae’n cynnwys 3 stiwdio trosleisio, sy’n cynnwys systemau sain Pro-Tools gydag ategolion ar gyfer prosiectau HD. Mae ein technoleg arloesol hefyd yn cynnwys Pro-Tools Dolby 5.1 sy’n ddelfrydol ar gyfer dybio, cynyrchiadau â sawl llais a chymysgu sain, wedi’i gysylltu â bwth trosleisio ar wahân. Rydym ni’n cyfieithu o bron unrhyw iaith i Bwyleg, ac yn gweithio gyda’r holl dalentau trosleisio Pwyleg. Yn ogystal â lleoleiddio, rydym ni hefyd yn darparu gwasanaethau mynediad fel isdeitlau a disgrifiadau fideo i bobl trwm eu clyw.  
Dyfarnwyd bathodyn Netflix Preferred Vendor i BTI Studios Warsaw sy’n golygu y gallwn ddarparu dybio a lleisio Pwyleg ar gyfer cynnwys gwreiddiol a thrwyddedig Netflix. Mae gan ein tîm technegol lefel sylweddol o arbenigedd mewn llifoedd gwaith ar dâp ac yn ddi-dâp, ac mae ein cyfarpar golygu’n cynnwys technoleg Avid Media Composer sy’n ein galluogi i ddarparu gwasanaethau golygu fideo o’r radd flaenaf.