DYBIO

Rydym ni'n cynhyrchu 30,000 o oriau wedi'u dybio bob blwyddyn. Cadw amser, ar amser, bob amser.

ISDEITLO

Rydym ni'n cyflogi dros 500 o aelodau staff mewnol yn ein 22 swyddfa ledled y byd, ac rydym ni'n gweithio gyda dros 4,000 o gyfieithwyr sy'n isdeitlo mewn dros 80 o ieithoedd.

MYNEDIAD

Rydym ni'n arbenigo mewn darparu disgrifiadau fideo ac isdeitlau i bobl fyddar a thrwm eu clyw. Mae gennym dros 20 mlynedd o brofiad o wasanaethau mynediad.

LLEOLEIDDIO AML-GYFRWNG

Mae ein tîm lleoleiddio aml-gyfrwng arbenigol yn barod i reoli eich cynnwys corfforaethol, hyfforddiant ac e-ddysgu.

FFRAINC – PARIS

6 rue des Bretons 93210 Saint Denis La Plaine

Sefydlwyd BTI Studios ym Mharis yn 2016. Mae ein cyfleusterau dybio a adeiladwyd yn benodol ar ein cyfer yn Saint-Denis yn cynnwys 11 o stiwdios aml-dasg ar gyfer recordio, golygu, cymysgu a rheoli ansawdd, mewn 5.1 a stereo. I gyd-fynd â’r rhain, mae gennym ni labordy aml-gyfrwng gyda rhyngrwyd cyflym sianel ffibr penodol, gyda gweinydd Aspera, yn ogystal ag ystafell ar gyfer lleoleiddio lluniau. Mae BTI Paris yn defnyddio technoleg Pro Tools newydd sbon, ar y cyd â system band rhythmo Mosaic er mwyn cynhyrchu gwaith dybio Ffrangeg Paris o ansawdd uchel. Rydym ni hefyd yn darparu gwasanaethau trosleisio, isdeitlo a disgrifio fideo Ffrangeg i ddarlledwyr lleol, yn ogystal â dosbarthwyr rhyngwladol mawr a llwyfannau fideo ar alw byd-eang.  
Mae ein cyfleusterau ym Mharis hefyd wedi derbyn y bathodyn Netflix Preferred Partner, sy’n dangos ein bod yn gallu darparu gwaith dybio Ffrangeg ar gyfer cynnwys trwyddedig a gwreiddiol Netflix. Caiff ein trefnwyr talent ym Mharis fynediad i gronfa amrywiol o dalentau o ansawdd uchel, gyda nifer o actorion llais enwog yn dod i’r stiwdio, gan gynnwys lleisiau Brad Pitt, Drew Barrymore, Sean Penn, Al Pacino, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Antonio Banderas, Robert Downey JR a Sharon Stone.