DYBIO

Rydym ni'n cynhyrchu 30,000 o oriau wedi'u dybio bob blwyddyn. Cadw amser, ar amser, bob amser.

ISDEITLO

Rydym ni'n cyflogi dros 500 o aelodau staff mewnol yn ein 22 swyddfa ledled y byd, ac rydym ni'n gweithio gyda dros 4,000 o gyfieithwyr sy'n isdeitlo mewn dros 80 o ieithoedd.

MYNEDIAD

Rydym ni'n arbenigo mewn darparu disgrifiadau fideo ac isdeitlau i bobl fyddar a thrwm eu clyw. Mae gennym dros 20 mlynedd o brofiad o wasanaethau mynediad.

LLEOLEIDDIO AML-GYFRWNG

Mae ein tîm lleoleiddio aml-gyfrwng arbenigol yn barod i reoli eich cynnwys corfforaethol, hyfforddiant ac e-ddysgu.

RWMANIA – ORADEA

Bv Dacia 34-36 Oradea 410339

Sandor Barany

Studio Director

T: +40 74 476 7771

Cafodd ein stiwdio dybio yn Oradea ei sefydlu ym 1999, a dyma oedd y cyntaf i gael ei sefydlu yn Rwmania. Ers hynny, mae miloedd o ffilmiau wedi cael eu dybio, diolch i ymdrechion cannoedd o bobl, gyda llu o actorion dawnus a brwdfrydig yn rhoi lleisiau i gymeriadau cartŵn.  
Caiff y stiwdio ddybio broffesiynol ei rheoli gan Sandor Barany, ac mae ei dîm ymroddedig yn ymdrechu i danio dychymyg eu cynulleidfaoedd ifanc ar gyfer portffolio o gleientiaid uchel eu parch fel Minimax, Turner, Warner Bros, Megamax a Jim Jam.