DYBIO

Rydym ni'n cynhyrchu 30,000 o oriau wedi'u dybio bob blwyddyn. Cadw amser, ar amser, bob amser.

ISDEITLO

Rydym ni'n cyflogi dros 500 o aelodau staff mewnol yn ein 22 swyddfa ledled y byd, ac rydym ni'n gweithio gyda dros 4,000 o gyfieithwyr sy'n isdeitlo mewn dros 80 o ieithoedd.

MYNEDIAD

Rydym ni'n arbenigo mewn darparu disgrifiadau fideo ac isdeitlau i bobl fyddar a thrwm eu clyw. Mae gennym dros 20 mlynedd o brofiad o wasanaethau mynediad.

LLEOLEIDDIO AML-GYFRWNG

Mae ein tîm lleoleiddio aml-gyfrwng arbenigol yn barod i reoli eich cynnwys corfforaethol, hyfforddiant ac e-ddysgu.

LLOEGR – LLUNDAIN

3rd Floor 578-586 Chiswick High Road London, W4 5RP

Wedi’i lleoli yng ngorllewin Llundain ac yn cyflogi dros 60 o staff mewnol o 28 o wahanol wledydd, rydym ni’n hoffi cyfeirio at y swyddfa hon fel ein ‘swyddfa hyb’. Mae ein lleoliad, sef Parc Busnes Chiswick, yn prysur droi’n ddinas cyfryngau newydd Llundain. Dyma’r lleoliad perffaith ar gyfer rheoli prosiectau lleoleiddio amlieithog yn ogystal â rheoli ein cleientiaid darlledu rhyngwladol, gan gynnwys y BBC, Discovery, NBCU, SBS a Turner. Mae’r gwasanaethau lleoleiddio a ddarperir gan ein tîm yn Llundain yn cynnwys cyfieithu, dybio, trosleisio ac isdeitlo, yn ogystal â gwasanaethau mynediad fel penawdau caeedig a disgrifio fideo, a gynhyrchir yn ein stiwdios mewnol.  
Mae ein hadran Gwasanaethau Technegol yn darparu gwasanaethau golygu fideo, gosod sain, lleoleiddio graffeg, cymysgu a gwasanaethau cyfryngau eraill, gan gynnig ateb o un pen i’r llall i gleientiaid ar gyfer eich holl anghenion ail-fersiynu. Hefyd, mae gennym dîm arbenigol sy’n gwirio technoleg fideos ar alw, sy’n sicrhau bod popeth sy’n cael ei anfon at y llwyfannau fideo ar alw yn cyrraedd y safon orau bosibl ac maen nhw’n siwr o basio’r prawf gwirio ansawdd mwyaf trylwyr.