DYBIO

Rydym ni'n cynhyrchu 30,000 o oriau wedi'u dybio bob blwyddyn. Cadw amser, ar amser, bob amser.

ISDEITLO

Rydym ni'n cyflogi dros 500 o aelodau staff mewnol yn ein 22 swyddfa ledled y byd, ac rydym ni'n gweithio gyda dros 4,000 o gyfieithwyr sy'n isdeitlo mewn dros 80 o ieithoedd.

MYNEDIAD

Rydym ni'n arbenigo mewn darparu disgrifiadau fideo ac isdeitlau i bobl fyddar a thrwm eu clyw. Mae gennym dros 20 mlynedd o brofiad o wasanaethau mynediad.

LLEOLEIDDIO AML-GYFRWNG

Mae ein tîm lleoleiddio aml-gyfrwng arbenigol yn barod i reoli eich cynnwys corfforaethol, hyfforddiant ac e-ddysgu.

MALAYSIA – KUALA LUMPUR

Unit 30-01, Level 30, Tower A, Vertical Business Suite Avenue 3, Bangsar South No.8, Jalan Kerinchi 59200 Kuala Lumpur

Faridah Omar

Country Manager, BTI Malaysia

T: +60 12 277 2126

Mae tîm Asia BTI Studios yn cydlynu gwasanaethau dybio, isdeitlo, disgrifiadau fideo a phrosesu cyfryngau rhwng unrhyw ieithoedd Asiaidd trwy ein cyfleusterau lleol yng Nghorea, Indonesia, Gwlad Thai a Malaysia, yn ogystal â rhwydwaith o bartneriaid dibynadwy o fewn y diriogaeth. Mae BTI Asia hefyd yn darparu gwasanaethau o ieithoedd ffynhonnell Asiaidd er mwyn bodloni gofynion cleientiaid o ganlyniad i boblogrwydd cynnwys o Asia yn fyd-eang.
Ymysg ein cleientiaid lleol a rhanbarthol mae rhai o’r stiwdios mwyaf, fel Sony a Disney, a darlledwyr fel NBCU DreamWorks, Discovery, Turner Broadcasting a HBO.