DYBIO

Rydym ni'n cynhyrchu 30,000 o oriau wedi'u dybio bob blwyddyn. Cadw amser, ar amser, bob amser.

ISDEITLO

Rydym ni'n cyflogi dros 500 o aelodau staff mewnol yn ein 22 swyddfa ledled y byd, ac rydym ni'n gweithio gyda dros 4,000 o gyfieithwyr sy'n isdeitlo mewn dros 80 o ieithoedd.

MYNEDIAD

Rydym ni'n arbenigo mewn darparu disgrifiadau fideo ac isdeitlau i bobl fyddar a thrwm eu clyw. Mae gennym dros 20 mlynedd o brofiad o wasanaethau mynediad.

LLEOLEIDDIO AML-GYFRWNG

Mae ein tîm lleoleiddio aml-gyfrwng arbenigol yn barod i reoli eich cynnwys corfforaethol, hyfforddiant ac e-ddysgu.

Y FFINDIR – HELSINKI

Tallberginkatu 2 B 00180 Helsinki

Heidi Törnvall

Country Manager, Subtitling

T: +35 810 328 1622

Kaisa Mertano

Studio Manager, Dubbing

T: +35 840 903 0142

Mae gan BTI Studios Helsinki draddodiad hir o leoleiddio cyfryngau, ar ôl 20 mlynedd yn y maes. Fel un o ddarparwyr isdeitlau mwyaf y Ffindir, rydym ni’n arbenigo mewn cynhyrchu gwasanaethau isdeitlo i gleientiaid fel Nelonen Media, MTV a Finnkino. Hefyd, rydym ni’n darparu gwasanaethau fel cyfieithu sgriptiau, lleoleiddio graffeg a dosbarthiad cyfyngiadau oedran.    
Mae ein cyfleusterau yn Helsinki yn cynnwys 4 stiwdio recordio ac ystafell gymysgu, sy’n ein galluogi i ddarparu gwasanaethau dybio i’n cleientiaid Nordig yn ogystal â llwyfannau fideo ar alw a chynhyrchwyr animeiddio yn fyd-eang. Mae stiwdio BTI yn Helsinki wedi derbyn statws Netflix Preferred Vendor, sy’n golygu y gallwn gynhyrchu gwaith dybio Ffinneg ar gyfer cynnwys gwreiddiol Netflix a’r cynnwys trwyddedig.