DYBIO

Rydym ni'n cynhyrchu 30,000 o oriau wedi'u dybio bob blwyddyn. Cadw amser, ar amser, bob amser.

ISDEITLO

Rydym ni'n cyflogi dros 500 o aelodau staff mewnol yn ein 22 swyddfa ledled y byd, ac rydym ni'n gweithio gyda dros 4,000 o gyfieithwyr sy'n isdeitlo mewn dros 80 o ieithoedd.

MYNEDIAD

Rydym ni'n arbenigo mewn darparu disgrifiadau fideo ac isdeitlau i bobl fyddar a thrwm eu clyw. Mae gennym dros 20 mlynedd o brofiad o wasanaethau mynediad.

LLEOLEIDDIO AML-GYFRWNG

Mae ein tîm lleoleiddio aml-gyfrwng arbenigol yn barod i reoli eich cynnwys corfforaethol, hyfforddiant ac e-ddysgu.

DENMARC – COPENHAGEN

Farvergade 2, 1. 1463 Copenhagen

Anders Krogsgaard

MD of Dubbing, Nordics

T: +45 40 84 30 85

Åse Leknes

Business Development Manager & Sales Manager - Nordics

T: +47 9 091 8761

Mae cyfleusterau dybio ac isdeitlo penigamp BTI wedi’u lleoli yn Favergrade, yng nghanol Copenhagen. Mae’r cyfleuster yn cynnwys 4 stiwdio recordio a 2 ystafell gymysgu ac mae ganddo’r holl gyfarpar i reoli holl anghenion lleoleiddio Denmarc, o isdeitlo i ddybio i leoleiddio graffeg.  
Yn ogystal â gwasanaethu cleientiaid Sgandinafaidd lleol fel Ink, Nordisk Film ac SF, mae’r tîm medrus yn Copenhagen hefyd yn rheoli cleientiaid rhyngwladol gan gynnwys Sony, 41 Entertainment ac Aardman. Rydym ni hefyd yn falch o fod wedi derbyn y bathodyn NP3 (Netflix Preferred Partner) ar gyfer ein stiwdios dybio, sy’n dangos ein gallu i ddarparu gwaith dybio o’r safon uchaf ar gyfer cynnwys gwreiddiol a thrwyddedig Netflix.