DYBIO

Rydym ni'n cynhyrchu 30,000 o oriau wedi'u dybio bob blwyddyn. Cadw amser, ar amser, bob amser.

ISDEITLO

Rydym ni'n cyflogi dros 500 o aelodau staff mewnol yn ein 22 swyddfa ledled y byd, ac rydym ni'n gweithio gyda dros 4,000 o gyfieithwyr sy'n isdeitlo mewn dros 80 o ieithoedd.

MYNEDIAD

Rydym ni'n arbenigo mewn darparu disgrifiadau fideo ac isdeitlau i bobl fyddar a thrwm eu clyw. Mae gennym dros 20 mlynedd o brofiad o wasanaethau mynediad.

LLEOLEIDDIO AML-GYFRWNG

Mae ein tîm lleoleiddio aml-gyfrwng arbenigol yn barod i reoli eich cynnwys corfforaethol, hyfforddiant ac e-ddysgu.

YR UNOL DALEITHIAU – BURBANK

3601 West Olive Avenue, Suite 650, Burbank California, CA91505

Joe Kahle

SVP of Sales, The Americas

T: +1 310 941 4775

Mae ein cyfleuster yn Burbank mewn lleoliad strategol, yn agos at ein sail cleientiaid gynyddol yn UDA ac America Ladin, gan ddarparu cymorth llawn i’n cwsmeriaid lleol a rhyngwladol, gan gynnwys Warner, Netflix, NBCU, CBS a Fox. Mae BTI Studios US yn darparu amrywiaeth o wasanaethau lleoleiddio gan gynnwys isdeitlo cyfieithu, dybio a throsleisio, yn ogystal â gwasanaethau mynediad fel penawdau caeedig i bobl drwm eu clyw a disgrifiadau fideo i bobl â nam ar eu golwg.  
Gyda mynediad at 24 o gyfleusterau gweithrediadol byd-eang BTI, gall BTI Burbank fodloni eich anghenion, p’un a yw hynny’n golygu creu fersiwn ar gyfer yr Amerig, fel penawdau caeedig Saesneg, isdeitlau Sbaeneg America Ladin a Phortiwgaleg Brasil neu leoleiddio ieithoedd Asiaidd neu Ewropeaidd. Mae BTI Studios yn darparu ateb o un pen i’r llall ar gyfer eich holl anghenion ail-fersiynau, gan gynnwys gwasanaethau technegol fel golygu fideo, gosod sain a lleoleiddio graffeg.