DYBIO

Rydym ni'n cynhyrchu 30,000 o oriau wedi'u dybio bob blwyddyn. Cadw amser, ar amser, bob amser.

ISDEITLO

Rydym ni'n cyflogi dros 500 o aelodau staff mewnol yn ein 22 swyddfa ledled y byd, ac rydym ni'n gweithio gyda dros 4,000 o gyfieithwyr sy'n isdeitlo mewn dros 80 o ieithoedd.

MYNEDIAD

Rydym ni'n arbenigo mewn darparu disgrifiadau fideo ac isdeitlau i bobl fyddar a thrwm eu clyw. Mae gennym dros 20 mlynedd o brofiad o wasanaethau mynediad.

LLEOLEIDDIO AML-GYFRWNG

Mae ein tîm lleoleiddio aml-gyfrwng arbenigol yn barod i reoli eich cynnwys corfforaethol, hyfforddiant ac e-ddysgu.

HWNGARI – BWDAPEST

Budapest, Soroksári út 48, 1095 Hungary

István Végh

Country Manager

T: +36 30 952 6729

Agorodd BTI Studios ei swyddfa yn Hwngari yn 2003. Mae wedi’i lleoli ym Mwdapest ac mae wedi bod yn arloesol yn y farchnad Hwngaraidd gyda’i wasanaethau isdeitlo, isdeitlo ar gyfer pobl fyddar a thrwm eu clyw, yn ogystal â disgrifio fideo ar gyfer pobl ddall.
Yn 2008, dechreuom ddarparu gwasanaethau llais, ac erbyn hyn, rydym ni’n darparu dybio a throsleisio mewn cyfleusterau sydd â 6 stiwdio recordio cwbl ddigidol yn ogystal ag ystafell gymysgu benodol. Rydym ni’n lleoleiddio amrywiaeth eang o ieithoedd ffynhonnell i Hwngareg, ac rydym ni hefyd yn cyfieithu o Hwngareg.