DYBIO

Rydym ni'n cynhyrchu 30,000 o oriau wedi'u dybio bob blwyddyn. Cadw amser, ar amser, bob amser.

ISDEITLO

Rydym ni'n cyflogi dros 500 o aelodau staff mewnol yn ein 22 swyddfa ledled y byd, ac rydym ni'n gweithio gyda dros 4,000 o gyfieithwyr sy'n isdeitlo mewn dros 80 o ieithoedd.

MYNEDIAD

Rydym ni'n arbenigo mewn darparu disgrifiadau fideo ac isdeitlau i bobl fyddar a thrwm eu clyw. Mae gennym dros 20 mlynedd o brofiad o wasanaethau mynediad.

LLEOLEIDDIO AML-GYFRWNG

Mae ein tîm lleoleiddio aml-gyfrwng arbenigol yn barod i reoli eich cynnwys corfforaethol, hyfforddiant ac e-ddysgu.

YR ISELDIROEDD – AMSTERDAM

Weteringschans 79 1017 rx Amsterdam

Hans De Jong

Managing Director

T: +31 20 330 5240

Luc Vandingenen

Benelux Operations

T: +31 43 304 0022

Maaike Veldhuizen

Operations Manager

T: +31 20 330 5242

Mae ein swyddfa yn yr Iseldiroedd wedi’i lleoli yng nghanol Amsterdam, ger y Rijksmuseum. Mae ein tîm mawr o reolwyr cyfrifon ac arbenigwyr ieithyddol profiadol mewnol yn cyflawni gwyrthiau bob dydd i wasanaethu eu cleientiaid. Rydym yn darparu gwasanaethau i amrywiaeth i gleientiaid a llwyfannau, o eOne, Universal a Disney i HBO, Netflix a Discovery.  
Mae ein tîm hynod fedrus yn cynhyrchu gwasanaethau isdeitlo cyfieithu, isdeitlau i bobl fyddar a thrwm eu clyw, isdeitlau byw ac amrywiaeth o wasanaethau technegol. Mae BTI Studios wedi parhau i ddatblygu enw da iawn o ran darparu gwasanaeth o ansawdd gwych ar gyfer fersiynau Iseldireg.