DYBIO

Rydym ni'n cynhyrchu 30,000 o oriau wedi'u dybio bob blwyddyn. Cadw amser, ar amser, bob amser.

ISDEITLO

Rydym ni'n cyflogi dros 500 o aelodau staff mewnol yn ein 22 swyddfa ledled y byd, ac rydym ni'n gweithio gyda dros 4,000 o gyfieithwyr sy'n isdeitlo mewn dros 80 o ieithoedd.

MYNEDIAD

Rydym ni'n arbenigo mewn darparu disgrifiadau fideo ac isdeitlau i bobl fyddar a thrwm eu clyw. Mae gennym dros 20 mlynedd o brofiad o wasanaethau mynediad.

LLEOLEIDDIO AML-GYFRWNG

Mae ein tîm lleoleiddio aml-gyfrwng arbenigol yn barod i reoli eich cynnwys corfforaethol, hyfforddiant ac e-ddysgu.

Subtitling
Voice Over

LLEOLEIDDIO THROUGH THE WORMHOLE GYDA MORGAN FREEMAN

Yn y rhaglen ddogfen hon, mae enillydd gwobr yr Academi, Morgan Freeman, yn archwilio rhai o elfennau mwyaf dirgel ein bodolaeth. Darparodd BTI Studios wasanaethau isdeitlo a dybio i alluogi rhagor o wylwyr i fwynhau’r trafodaethau bywiog am y gofod, ffiseg a theori llinynnau.

Rhannwyd yr astudiaeth achos drwy garedigrwydd Finnkino Oy

Key Facts


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/forge/btistudios.com/wp-content/uploads/cache/07bdec98a0ade48c415ba347eb9d2a0573bd30d5.php on line 44

GET IN TOUCH WITH US

Let’s discuss your project today. Prepare for a quick response.


[recaptcha]