DYBIO

Rydym ni'n cynhyrchu 30,000 o oriau wedi'u dybio bob blwyddyn. Cadw amser, ar amser, bob amser.

ISDEITLO

Rydym ni'n cyflogi dros 500 o aelodau staff mewnol yn ein 22 swyddfa ledled y byd, ac rydym ni'n gweithio gyda dros 4,000 o gyfieithwyr sy'n isdeitlo mewn dros 80 o ieithoedd.

MYNEDIAD

Rydym ni'n arbenigo mewn darparu disgrifiadau fideo ac isdeitlau i bobl fyddar a thrwm eu clyw. Mae gennym dros 20 mlynedd o brofiad o wasanaethau mynediad.

LLEOLEIDDIO AML-GYFRWNG

Mae ein tîm lleoleiddio aml-gyfrwng arbenigol yn barod i reoli eich cynnwys corfforaethol, hyfforddiant ac e-ddysgu.

DEWCH I GWRDD Â'R CWMNI LLEOLEIDDIO BYD-EANG SY'N TYFU GYFLYMAF

YNGLŶN Â BTI STUDIOS

Sefydlwyd BTI Studios ym 1995, ac erbyn hyn, mae'n gweithredu 24 o
gyfleusterau lleol ledled y byd. Mae gweithredu a pherchnogi ein stiwdios ein hunain yn golygu y gallwn helpu gwneuthurwyr a dosbarthwyr cynnwys i gyrraedd cynulleidfaoedd trwy ddybio ac isdeitlo eu cynnwys i dros 80 o gyfuniadau ieithoedd, yn ogystal â darparu disgrifiadau fideo amlieithog.

Mae ein rhwydwaith o safleoedd lleol rydym yn berchen arnynt yn llwyr yn amrywio o'n cyfleusterau dybio modern ym Mharis, Warsaw, y gwledydd Nordig a Hong Kong, i'n canolfannau gwerthu a dosbarthu yn Los Angeles, Llundain ac Amsterdam, sy'n ymdrin â channoedd ar filoedd o oriau o wasanaethau dybio, isdeitlo a disgrifio fideo bob blwyddyn.

Cleientiaid BTI yw llwyfannau gwylio ar-alw fel Netflix, Amazon a Hulu; dosbarthwyr fel All 3 Media, Fremantle a DRG; darlledwyr fel ABC, Discovery Networks a Turner; a stiwdios ffilm fel NBC Universal, Warner a Disney. Rydym ni hefyd yn gweithio gyda nifer o gynhyrchwyr, gwneuthurwyr ffilmiau a chrewyr cynnwys annibynnol.

Gan fanteisio ar y datblygiadau technolegol diweddaraf, mae ein offeryn
cynhyrchu, BTI Hive, yn ymdrin â'r llif gwaith cyfan a dosbarthu tasgau a chyfryngau i adnoddau a stiwdios. Mae'r llif gwaith yn awtomatig, ac mae'n cael ei greu yn benodol ar gyfer pob cleient. Mae'n defnyddio protocol trosglwyddo ffeiliau diogel wedi'i amgryptio er mwyn danfon ffeiliau. Rydym ni'n deall bod eich amserlenni'n dynn a bod diogelwch yn hollbwysig. Mae ein model 'perchnogi a gweithredu', ar y cyd â'n technoleg BTI Hive, yn golygu y gallwn sicrhau bod eich cynnwys yn ddiogel ac yn cael ei leoleiddio i safon uchel, ac yn brydlon ar gyfer eich dyddiadau rhyddhau.

Yn BTI Studios, rydym ni'n sylweddoli bod lleoleiddio a gwasanaethau mynediad yn rhan fechan o'ch proses ôl-gynhyrchu neu eich strategaeth lansio, ac efallai nad ydych chi wedi comisiynu gwasanaeth o'r fath yn y gorffennol. Dyma pam rydym ni'n rhoi arweiniad i'n cleientiaid bob cam o'r ffordd, o gyllideb i gyflenwi. Mae ein gweithwyr yn teimlo'n angerddol dros eu crefft, ac maen nhw'n ymfalchïo mewn rhoi'r cyngor gorau ar greu fersiynau wedi'u lleoleiddio i sicrhau bod pobl yn deall ac yn mwynhau eich cynnwys ym mhedwar ban byd.

The History of BTI Studios